Vredestein UltracCento


ผู้ผลิต
Vredestein
รุ่น
UltracCento
คำอธิบาย

ยางเก๋ง สปอร์ต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ผู้ผลิต

ยางขนาดต่าง ๆ

* เพื่อความสะดวกของลูกค้า "ยางถูก.คอม" ได้ทำการสำรวจข้อมูลราคาของศูนย์บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ยอดนิยมเจ้าหนึ่ง และได้นำราคาดังกล่าวมาแสดงเปรียบเทียบในช่อง "ราคาตลาด"

รหัสสินค้า หน้ายาง ซีรี่ย์ ขอบ ราคา"ยางถูก" (ต่อเส้น) ราคาตลาด สินค้า
225/50R16 UltracCento 225 50R 16 4,900 THB -
225/55R16 UltracCento 225 55R 16 4,800 THB -
215/50R17 UltracCento 215 50R 17 5,300 THB -
215/40R18 UltracCento 215 40R 18 5,600 THB -
235/50R18 UltracCento 235 50R 18 6,600 THB -
225/60R18 UltracCento 225 60R 18 6,400 THB -