สภาพยางที่ควรเปลี่ยน

ตัวอย่างสภาพยางที่ควรเปลี่ยน

ยางบวม

ยางเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

ดอกยางหมดจากการใช้งาน (ดอกยางสึกถึงสะพานยาง)

แก้มยางชำรุดเสียหายจากการ ใช้ลมอ่อน