สถานะการส่งสินค้า

รูปแบบการส่งสินค้า ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าการส่งสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าของท่าน ได้ที่นี่

หมายเลขใบสั่งซื้อ สร้างเมื่อเรียงจากน้อยไปมาก ชื่อ สถานะใบสั่งซื้อ
70822 พ 23 พ.ค. 2018
อนุสรณ์ ประสมสุข
ตรวจสอบ Stock
70820 พ 23 พ.ค. 2018
หจก. โฮมแคร์เฟอร์นิเจอร์
ตรวจสอบ Stock
70800 จ 21 พ.ค. 2018
กัญสยา อนุสารสุนทร
รอยืนยันจากลูกค้า
70798 จ 21 พ.ค. 2018
คุณ ณัฐพงศ์ ศรศิริ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70797 จ 21 พ.ค. 2018
คุณ อภิรักษ์ วรชิ่น
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70786 อา 20 พ.ค. 2018
กิติพงศ์ อ่องสุวรรณ
รอยืนยันจากลูกค้า
70777 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ พิขญะ ภูริพัฒน์วรากุล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70776 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ กณวรรธพ์ ช่อกระทุ่ม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70775 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ สุพจน์ เอี่ยมแฝงกรุง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70773 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ ธนกร น้ำเย็น
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70772 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ กฤณ บุญยมาลิก
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70771 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ วิลัยวรรณ แก้วกัณฑา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70770 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ เอกพงศ์ วาดประเสริฐ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70769 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ โชติ พิณทอง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70768 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ ศุภกฤษ์ ทองสว่าง (ร้านบึม)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70767 ส 19 พ.ค. 2018
ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา กฤตเมธานนท์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70766 ส 19 พ.ค. 2018
บจก. ช.พานิช หลานหลวง (สาขา 00003)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70765 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ วรสิทธิ์ จันทร์สว่าง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70764 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ เพทาย รัตนแก้ว
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70754 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ ไพโรจน์ ลาภสมบูรณานนท์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70753 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ อาชวิน พรคเณศ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70752 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ ภัทิรา เพชรพิมาย
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70751 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ ภูวดล สวัสดี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70750 ศ 18 พ.ค. 2018
TT SMILE CAR
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70749 ศ 18 พ.ค. 2018
หจก.วรวุฒิกลการ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70748 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ ศิริพล สิริยุทธพงศ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70747 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ ธันวา กล้าหาร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70746 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ ศิรดา สุจจชารี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70745 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ ยุทธจักร เชื้อนิล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70744 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ อัศวิน สมัครบุตร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70743 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ วีรพงษ์ พรพิมลรุ่งโรจน์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70742 ศ 18 พ.ค. 2018
บริษัท พัฒน์ภูมิ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70741 ศ 18 พ.ค. 2018
ชัยนาทอุตสาหกรรมน้ำดื่ม (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70740 ศ 18 พ.ค. 2018
หจก.ปวีณา คาร์เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70739 ศ 18 พ.ค. 2018
ร้าน โคกเจริญการยาง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70738 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ โชติ พิณทอง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70737 ศ 18 พ.ค. 2018
บริษัท แอดไวเซอร์ ชิปปิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70736 ศ 18 พ.ค. 2018
พ.จ.อ. วิทยา ทรงคาสี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70735 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ ชาตรี เตินขุนทด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70733 ศ 18 พ.ค. 2018
สมเจตน์ แก้วมณีสุข
รอยืนยันจากลูกค้า
70728 ศ 18 พ.ค. 2018
ธีรเทพ มีแก้ว
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70716 พฤ 17 พ.ค. 2018
ตรีศักดิ์ กลับจันทร์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70706 พ 16 พ.ค. 2018
ยุทธศักดิ์. ตรีสะอาด
รอยืนยันจากลูกค้า
70704 พ 16 พ.ค. 2018
สมชาย​ จา​ระ​ณะ
รอยืนยันจากลูกค้า
70673 จ 14 พ.ค. 2018
วัลลภ มงคลวิทย์
รอยืนยันจากลูกค้า
70636 ศ 11 พ.ค. 2018
รณกร สัตยดาวนิช
รอยืนยันจากลูกค้า
70629 พฤ 10 พ.ค. 2018
ณฐมน พึ่งพเดเช
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70609 พ 09 พ.ค. 2018
ร้านคุ้มแอร์
รอยืนยันจากลูกค้า
70594 พ 09 พ.ค. 2018
สุวภัทร ผลวงษ์
รอยืนยันจากลูกค้า
70593 อ 08 พ.ค. 2018
นาย อัศวิน กลิ่นแก้ว
รอยืนยันจากลูกค้า

หน้า