แจ้งการชำระเงิน

หมายเลขใบสั่งซื้อที่ได้รับแจ้งทาง email จากเว็บ "ยางถูก"
ชื่อ - สกุล ของท่านลูกค้า
กรุณากรอก email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ
ธนาคารของบัญชีร้าน "ยางถูก" ที่ท่านโอนเงินมา
จำนวนเงินที่โอน
วันที่โอนเงิน
:
เวลาที่ทำการโอนเงิน (โดยประมาณ)