การเปลี่ยนยาง

หลังจากที่ได้รับยางแล้ว ท่านจะต้องหาร้านติดตั้งยาง โดยทางเรามีคำแนะนำการติดตั้งดังนี้ค่ะ
1. เปลี่ยนจุ๊ปลมทุกเส้นที่ติดตั้ง (จุ๊ปลมท่านจะได้รับฟรี ไปพร้อมกับยางทุกเส้น)
2. ถ่วงล้อทุกล้อที่ติดตั้ง (แก้อาการรถวิ่งแล้วสั่น)
3. เติมลมยางตามสเปครถยนต์ที่กำหนด หรือเติมเพิ่มตามน้ำหนักบรรทุกที่อาจจะมีมากขึ้น
4. ถ้าเป็นไปได้ให้ตั้งศูนย์ล้อด้วย (แก้อาการรถดึง, พวงมาลัยเอียง, รถกินยาง)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ในการติดตั้งเปลี่ยนยาง โดยทั่วไปแล้วจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

  • ถอดใส่ (50 ต่อล้อ)
  • ถ่วงล้อ (50-150 ต่อล้อ)
  • ตั้งศูนย์ล้อ (200-400 ต่อคัน)

รวมค่าติดตั้งทั้งหมดถอดใส่-ถ่วงล้อ-ตั้งศูนย์ (600-1200) อาจจะถูกกว่านี้ขึ้นกับการต่อรองกับร้านที่ให้บริการค่ะ