รุ่นยาง คำอธิบาย รูปยาง
Bridgestone EP300 ยางเก๋ง นุ่มเงียบ